Home » Sản phẩm » Phụ tùng máy nén khí » Dầu nhờn Shell Corena S3R46

Dầu nhờn Shell Corena S3R46

Dầu nhờn Shell corena S3R46

DẦU NHỜN SHELL CORENA S3 R

Các tính chất vật lý điển hình:

 • Cấp độ nhớt ISO46
 • Độ nhớt động học 46 mm2s (400C)
 • Độ nhớt động học 6.9 mm2s (1000C)
 • Tỷ trọng 868 kg/m2
 • Điểm chớp cháy (COC) 2300 C
 • Tách khí 3min
 • RPVOT 700 phút
 • Kiểm tra chịu tảiFZG Giai đoạn lỗi tải11
 • Điểm rót chảy -30oC
 • Khả năng tách nước 15 phút
 • Tuổi thọ dầu lên đến 6.000 h

Liên hệ Máy nén khí Đức Tín